Homosexuálni kresťania a im blízki

“Zjednotenie v priateľskom zväzku ponára do kontemplácie Boha.”

Sv. Aelred z Rievaulx, De Spirituali Amicitia

LÁSKA JE KĽÚČ OD DVERÍ...

„Kvôli čomu sme tu? Aká je naša úloha? Čo sa od nás očakáva? Pokiaľ na tieto otázky nevieme odpovedať, naša viera nemá základ, a nemá šancu obstáť pri kontakte s inými filozofickými názormi..., je pre dušu nepríťažlivá a neoslovuje... Bez pochopenia poslania – slúžiť Bohu i ľuďom – nemožno zachrániť vieru... Hnacou silou cirkvi nie je tradícia, osobnosť vodcu, financie, aktivity... Každé cirkevné spoločenstvo musí vychádzať z prvého a najdôležitejšieho prikázania: ,,Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého“ (Lk 10, 27). Rozhodujúcim kritériom života kresťana je totiž láska... Slúžiť znamená prejavovať lásku voči iným, tým, že napĺňame ich potreby a liečime ich rany. Práve naša láska k blížnemu má najviac upútavať a oslovovať. Máme pôsobiť ako magnet, ktorý priťahuje svojou obetavosťou, úctou a prívetivosťou. Ľudia sa musia jednoducho v našej prítomnosti cítiť príjemne a dobre. Láska je totiž kľúč od dverí ľudského srdca...“

Dokument „Cirkev, ktorá sa chce podeliť o tajomstvo viery“, Synoda Evanjelickej cirkvi AV v SR

http://www.ecav.sk/files/user/misijna_strategia_ecav.pdf