Homosexuálni kresťania a im blízki

“Zjednotenie v priateľskom zväzku ponára do kontemplácie Boha.”

Sv. Aelred z Rievaulx, De Spirituali Amicitia

Osobné stretnutia

Stretnutia spoločenstva GayChristians Slovakia

Čo je cieľom týchto stretnutí?

Otvorenie sa pre duchovný rozmer bytia, Bibliu, modlitbu, uvažovanie, hľadanie, rozprávanie, počúvanie, spoločenstvo, priateľstvo...

Sú nejaké pravidlá?

Stretnutie chce byť otvorené pre neheterosexuálnych kresťanov v rôznych životných situáciách, vo vzájomnej úcte a bez predsudkov.

Čo sa povie na stretku, zostáva na stretku. Od zúčastnených sa očakáva férová diskrétnosť, nie kvôli “tajnej spoločnosti”, ale pre vytvorenie bezpečného priestoru dôvery, prijatia, slobody a otvorenosti.

Čo priniesť?

V prvom rade seba: svoju vieru, pochybnosti, nápady, problémy, príbehy... Ale pre zdarný priebeh stretka sa zíde doniesť (v rámci svojich možností) aj:
• Bibliu
• pero alebo ceruzku
• jedlo a pitie, o ktoré sa chcete podeliť
• drobný finančný príspevok (rádovo 1 €) na miestnosť a spoločné náklady

Prečo nie je miesto a čas stretnutí verejný?

Pre zachovanie diskrétnosti a bezpečnosti posielame pozvánky iba ľuďom čo sa prihlásia buď mailom a napíšu aspoň stručne svoju motiváciu, alebo sa s nami stretnú osobne.

Dávame si najprv zraz na verejnom mieste, odkiaľ sa potom spoločne presúvame na miesto stretnutia. Prosíme preto o dochvíľnosť!

INDIVIDUÁLNE AKTIVITY ĽUDÍ GAY CHRISTIANS

BOHOSLUŽBY ČESKEJ STAROKATOLÍCKEJ CIRKVI

Konajú sa v Bratislave obyčajne každú nedeľu o 16.h na Bartókovej ulici, podľa rozpisu na www.starokatolici.eu alebo na facebooku. Starokatolíci sú otvorení aj pre všetkých, ktorí sa v iných cirkvách cítia odsudzovaní a prijímaní len čiastočne, alebo vôbec.

LGBT KOMUNITA

Radi sa s vami stretneme na aktivitách na zviditeľnenie, podporu ľudských práv a vytváranie komunity ako napríklad Pride, Dúhový stan na Pohode, aktivity Q-Centra a Queerpointu. Rešpektujeme však aj nesúhlas s takýmito aktivitami, je to na každého rozhodnutí.

MEDZINÁRODNÉ

Úzko spolupracujeme najmä s ekumenickým spoločenstvom LOGOS ~ LGBTQ věřící v Českej republike.