Homoloby

Konšpiračné označenie snáh homosexuálov dosiahnuť svoje politické ciele, napr. umožnením registrovaných partnerstiev zničiť rodinu ako základnú bunku spoločnosti.