Homosexuálni kresťania a im blízki

“Zjednotenie v priateľskom zväzku ponára do kontemplácie Boha.”

Sv. Aelred z Rievaulx, De Spirituali Amicitia

NALOMENÚ TRSTINU NEDOLOMÍ A TLEJÚCI KNÔT NEDOHASÍ...

„Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie. Na neho vložím svojho Ducha a on oznámi právo národom.  Nebude sa škriepiť, ani kričať, na uliciach nikto nepočuje jeho hlas. Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt nedohasí, kým nedopomôže právu k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy.“

Biblia, Evanjelium podľa Matúša 12, 17-21 / Kniha proroka Izaiáša 42, 1-16, Ekumenický preklad http://www.biblia.sk