Homosexuálni kresťania a im blízki

“Zjednotenie v priateľskom zväzku ponára do kontemplácie Boha.”

Sv. Aelred z Rievaulx, De Spirituali Amicitia

NALOMENÚ TRSTINU NEDOLOMÍ A TLEJÚCI KNÔT NEDOHASÍ...

Hľa, môj služobník... Nebude sa škriepiť, ani kričať na uliciach... Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt nedohasí...“

Biblia, Evanjelium podľa Matúša 12, 17-21, Ekumenický preklad

Viac

LÁSKA JE KĽÚČ OD DVERÍ...

Hnacou silou cirkvi nie je tradícia, osobnosť vodcu, financie, aktivity... Láska je kľúč od dverí ľudského srdca...“

Synoda Evanjelickej cirkvi

Viac

NAZÝVAJME BRATMI AJ TÝCH...

Je deň vzkriesenia, povznesme sa v slávnosti, a druh druha objímme! Nazývajme bratmi aj tých, čo nás nenávidia; odpusťme všetko pre vzkriesenie...!“

Pravoslávny katechizmus

Viac

KDE SA VŠETCI CÍTIA PRIJATÍ A MILOVANÍ!

Vyjdime, vyjdime všetkým ponúknuť život Ježiša Krista! Ježiš nehovorí apoštolom, aby vytvorili exkluzívnu, elitnú skupinu... Cirkev musí byť miestom nezištného milosrdenstva, kde sa všetci cítia prijatí a milovaní!“

pápež František, „Evangelii gaudium“

Viac

O nás

Kto sme a v čo veríme

Snažíme sa vytvoriť priestor pre LGBT veriacich, kde by mohli duchovne rásť, nájsť spriaznené duše, diskutovať/zdieľať /podeliť sa o svoje problémy, o ktorých väčšinou hovoriť nemôžu ani v rámci svojho spoločenstva. Nie sme občianske združenie ani politická organizácia, nemáme hovorcu.

Viac

Čo robíme a chceli by sme robiť

Organizujeme pravidelné mesačné stretnutia, kde je priestor na modlitbu, čítanie z Písma (pokiaľ čas a povinnosti dovolia, tak aj duchovné vedenie) ale aj osobné rozhovory. Ojedinele sa podarí aj nejaké to budovanie mostov medzi cirkvou a gay komunitou.

Viac

Ako sme vznikli

Základ našej iniciatívy vznikal v srdciach pár podobných osamelých jednotlivcov, ktorí si už od čias svojho pôsobenia v tzv. undergroundovej cirkvi v socialistickom Československu 80-tych rokov 20. stor. mlčky kládli otázku: Ako žiť ako kresťan s homosexuálnym cítením - a nezblázniť sa...?
 Alebo povedané obšírnejšie: Ako zodpovedať základnému Božiemu stvoriteľskému plánu života lásky, keď moja základná schopnosť lásky vraj nezodpovedá Božiemu stvoriteľskému plánu...?

Viac

Archív

Základ nášho webu v začiatkoch 21. storočia. Nahliadnite do archívu.

Viac